pcb eko akcii 

Пошумување во март

ПроКредит Банка и во 2021 година со акција за пошумување на голини во реонот на Кавадарци

Повеќе
pcb eko akcii 

Предавање на тема: Одржливо финансирање

Во февруари организиравме едукативен виртуелен настан со студентите од Економски факултет

Повеќе
pcb eko akcii 

Донираме облека

ПроКредит Банка организираше акција за донација на облека за Црвен Крст

Повеќе
pcb eko akcii 

Пошумување во ноември

ПроКредит Банка организираше акција за пошумување на планината Пониква

Повеќе
pcb eko akcii 

Раззеленуваме урбани површини

ПроКредит Банка организира садење дрва во соработка со Општина Карпош

Повеќе
pcb eko akcii 

Проект за секое дете - Селекција на отпад

ПроКредит Банка организираше едукативна активност за секое дете за да ја поттикнеме свеста за управување со отпад

Повеќе
pcb eko akcii 

Учиме да рециклираме февруари

ПроКредит Банка на едукативна дружба во оснвното училиште Петар Поп Арсов

Повеќе
pcb eko akcii 

Еко акции 2019

ПроКредит Банка во 2019 год. учествуваше во 4 еко акции за зачувување на животната средина

Повеќе