Enter description...
Enter description...
Enter description...
Enter description...
Enter description...
Enter description...
Enter description...
Enter description...

 02 / 244 60 00                       info@procreditbank.com.mk

 02 / 321 99 01                       Јане Сандански 109а
 SWIFT:PRBUMK22XXX                 1000 Скопје, Македонија

ИЗВЕСТУВАЊЕ


  • КАМАТНИ СТАПКИ ЗА ШТЕДЕЊЕ (од 23.12.2015) 
  • Штедна сметка: 
МКД 1,6 %  (прилагодлива) 
  • ЕУР 0,8% (прилагодлива)
  • Орочен депозит:   
    • МКД 2,2% (прилагодлива); 2% (фиксна) 
    • ЕУР 1,2% (прилагодлива);  1% (фиксна)
    Дознајте повеќе>>