Пошумување во март

ПроКредит Банка и во 2021 година со акција за пошумување на голини во реонот на Кавадарци

Повеќе
 

Предавање на тема: Одржливо финансирање

Во февруари организиравме едукативен виртуелен настан со студентите од Економски факултет

Повеќе
 

Донираме облека

ПроКредит Банка организираше акција за донација на облека за Црвен Крст

Повеќе
 

Пошумување во ноември

ПроКредит Банка организираше акција за пошумување на планината Пониква

Повеќе
 

Раззеленуваме урбани површини

ПроКредит Банка организира садење дрва во соработка со Општина Карпош

Повеќе
 

Проект за секое дете - Селекција на отпад

ПроКредит Банка организираше едукативна активност за секое дете за да ја поттикнеме свеста за управување со отпад

Повеќе
 

Учиме да рециклираме февруари

ПроКредит Банка на едукативна дружба во оснвното училиште Петар Поп Арсов

Повеќе
 

Еко акции 2019

ПроКредит Банка во 2019 год. учествуваше во 4 еко акции за зачувување на животната средина

Повеќе