ДОБИТНИЦИ ОД НАГРАДНАТА ИГРА “ СОБЕРИ КИЛОМЕТРИ И УЖИВАЈ ВО ЛЕТОТ!”

Чест ни е да Ви ги претставиме добитниците на наградите “ СОБЕРИ КИЛОМЕТРИ И УЖИВАЈ ВО ЛЕТОТ! извлечени на 09.01.2019 година.

                           

Добитник

Награда

Димитар Чепишев

2 авионски билета за Загреб

Мјелма Татеши

2 авионски билета за Загреб

Ана Трајчевска

2 авионски билета за Загреб

Драган Кочишки

2 авионски билета за Љубљана

Перица Стојковски

2 авионски билета за Љубљана

Елеонора Стојковска

2 авионски билета за Љубљана

Тасе Тасев

2 авионски билета за Виена

Маја Лазарова Крстевска

2 авионски билета за Виена

Горанчо Барабановски

2 авионски билета за Виена

Јана Сотировска Вељановска

2 авионски билета за Виена

 

Излекувањето беше спроведено во присуство на двочлена комисија од ПроКредит Банка и овластен нотар.

 

Сите забелешки во поглед на наградите може да бидат поднесени писмено во рок од 3 дена по објавувањето на добитниците на адреса на ПроКредит Банка, ул. Манапо бр.7, 1000 Скопје.

 

Добитниците се објавени на веб страната на 12.01.2019 година.